Burenfonds van haven helpt Rhoonse Comedie

 

Toneelvereniging De Rhoonse Comedie heeft van het DeltaPORT Donatiefonds een financiële bijdrage toegekend gekregen voor het maken van nieuwe decorstukken. Het decor dat de vereniging nu enkele keren per jaar gebruikt bijvoorstellingen is na meer dan vijftien jaar aan vervanging toe. De Rhoonse Comedie voert tenminste twee keer per jaar een klucht of comedie op. De voorstellingen zijn vooral bedoeld voor de inwoners van de Gemeente Albrandswaard. De vereniging draagt zelf ook een steentje bij aan de productie vanhet nieuwe decor. Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en Haven Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actiefzijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgevingvan het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Op 16 april 2005 zijn Kees Spronk en Ewouter Vogel

 geridderd na de uitvoering van

"Dat is pas echt waardeloos

 voor hun inzet in het culturele verenigings werk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

© Rhoonse Comedie