Boek van Kees"De Laagste trede" is de titel van mijn biografie die is nu te bestellen bij Bol.Com
Een prachtig boek met mooie en emotionele herinneringen uit mijn leven,
met Rita,Dion,Natasja,Anouk en Isa. Als rode draad Hospice De Reiziger.
Auteur van het boek is Ype Swart.

Onderwerpen o.a. :
Mijn moeder overleden vlak na mijn geboorte, met de opvang van mij daar na. Via toneelclubje de" Randstadspelers" mijn Rita leren kennen. Docent horeca onderwijs 30 jaar. Prachtige en bijzondere vakanties." Hulpbisschop" ca. 25 jaar. Lokale radio, 30 jaar, bij RTV Albrandswaard. Bijdrage aan speelfilms. Mijn toneelclub Rhoonse Comedie ruim 35 jaar en een optreden als Erasmus op de brug die toen 10 jaar bestond en veel meer........ 


Scan voor de video van Kees uit de Schakel  Albrandswaard
Scan voor de video van  Kees voor Botlek TV : "Iemand uit Poortugaal"---


Geridderd
Op 16 april 2005 zijn Kees Spronk en Ewouter Vogel
geridderd na de uitvoering van"Dat is pas echt waardeloos"
voor hun inzet in het culturele verenigings werk.


---

Burenfonds van haven helpt Rhoonse ComedieToneelvereniging De Rhoonse Comedie heeft van het DeltaPORT Donatiefonds een financiële bijdrage toegekend gekregen voor het maken van nieuwe decorstukken. Het decor dat de vereniging nu enkele keren per jaar gebruikt bijvoorstellingen is na meer dan vijftien jaar aan vervanging toe. De Rhoonse Comedie voert tenminste twee keer per jaar een klucht of comedie op. De voorstellingen zijn vooral bedoeld voor de inwoners van de Gemeente Albrandswaard. De vereniging draagt zelf ook een steentje bij aan de productie vanhet nieuwe decor. Met het DeltaPORT Donatiefondstonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en Haven Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actiefzijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgevingvan het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.


---